Dni Pamięci Ofiar Gestapo

Dni Pamięci Ofiar Gestapo

8-12 września 2022

Kraków, ulica Pomorska

Tradycyjnie na początku września w Krakowie organizowane są Dni Pamięci Ofiar Gestapo. W tym roku ich patronami są Wanda Kurkiewicz, łączniczka Związku Obrony Rzeczypospolitej,  aresztowana i więziona przez Gestapo przy ul. Montelupich i ul. Pomorskiej, oraz major Stanisław Szuro, uczestnik kampanii 1939 r., internowany przez Sowietów, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych,  po wojnie Żołnierz Wyklęty, skazany na karę śmierci przez sądy komunistyczne, a następnie ułaskawiony. Skończywszy historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Stanisław Szuro swoimi doświadczeniami dzielił się z młodzieżą.

Poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Natalia Wójcik, Gabriela Saletnik, Igor Ochmański, wziął udział w doniosłych uroczystościach oraz Apelu Poległych, które odbyły się wyjątkowo na Placu Inwalidów. O patronach Dni Pamięci Ofiar Gestapo  opowiadali w sposób niezwykle osobisty i obrazowy ich potomkowie –  wnuk Wandy Kurkiewicz i wnuczka Stanisława Szuro. Obecni byli także przedstawiciele władz miasta Krakowa, województwa małopolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Opiekun Pocztu Sztandarowego, pani Aneta Polit

Skip to content