Rekrutacja

Jeśli jesteś na liście osób zakwalifikowanych do Zespołu Szkół Chemicznych musisz dostarczyć do dnia 25 lipca 2022 do godz.15.00 następujące dokumenty:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  3. Wypełniony kwestionariusz osobowy,
  4. Dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem),
  5. Kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,
  6. Zaświadczenie lekarskie („dotyczy tylko technikum”)

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej 10.00-14.00

W dniu 25.07.2022 Komisja Rekrutacyjna pracuje do godz.15.00

Gratulujemy!!!

Skip to content