Uczniowie w czasie zajęc z CKZ

CKZ – II edycja – podsumowanie

STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH – PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W nowej edycji CKZ, oprócz kursów dla uczniów, mamy także stypendia dla uczniów zdolnych.

W roku szkolnym 2021/2022 mieliśmy siedmiu stypendystów ( 5 osób z klasy 3a oraz 2 osoby                  z klasy 4k).

Uczniowie otrzymane stypendium przeznaczyli na swój rozwój, np. kursy językowe, przedmiotowe, zakup sprzętu komputerowego, książek, zeszytów itp., zgodnie z indywidualnym planem rozwoju.  W przyszłym roku szkolnym będziemy mieć 10 stypendystów.

CKZ – II EDYCJA

KURSY – PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W ramach drugiej edycji CKZ w naszej szkole zrealizujemy  22 kursy. Koordynatorem projektu w szkole jest Ewa Zagrobelny.

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowaliśmy następujące kursy:

1. „Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych / obliczenia matematyczne w zawodzie technik analityk” – 3 grupy po 8 osób, prowadzone przez panie: Adrianę Klepkę (4k), Jadwigę Dąbrowską (4a), Ewę Zagrobelny (4o)

2. „ Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej” – 1 grupa 8-osobowa, prowadzona przez panią Mariolę Pabian (3a)

3. „Chemia stosowana w naukach przyrodniczych / wiedza chemiczna w zawodzie technik analityk” – 2 grupy po 8 osób, prowadzone przez panie Barbarę Machnik (4o) oraz Agnieszkę Grzybowską (4k)

4. „Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym”- 1 grupa 8-osobowa, prowadzona przez panią Iwonę Gruchot (4k)

5. „Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej” 2 grupy po 8 osób, prowadzone przez panie Magdalenę Kaszę (3l) oraz Gabrielę Czerwińską (3k)

6. „TIK w zawodzie technik analityk” – 1 grupa 8-osobowa prowadzona przez panią Joannę Niemiec (2a, 2k, 3m)

7. Doradztwo zawodowe dla wybranych uczniów biorących udział w kursach prowadzone przez panią Małgorzatę Molik.

Po ukończeniu kursów uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenia.

W przyszłym roku szkolnym również będą prowadzone ww. kursy. Już dziś serdecznie zapraszamy:)

Skip to content