Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

XXVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku.Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży historii krakowskiej Almae Matris oraz historii oświaty polskiej i europejskiej. Intencją organizatorów jest stworzenie uczniom możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Główną nagrodą w konkursie są indeksy najstarszej polskiej uczelni.

Indeksy przyznają niemal wszystkie wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Lekarski, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, a także Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Jak pisali jego organizatorzy w 2005 roku: „Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim jest jedyną tego rodzaju inicjatywą propagującą nie tylko wiedzę o Wszechnicy Krakowskiej i ofercie edukacyjnej UJ, ale również wiedzę o historii edukacji polskiej i europejskiej (…) Wychowuje dużą grupę młodzieży znającej, dzięki starannie dobranej lekturze konkursowej, znaczenie i siłę polskiej kultury i nauki. Finaliści Konkursu są dobrymi studentami, znającymi historię swojej uczelni a poprzez to historię swojego kraju”.

W XXVI Konkursie brało udział 42 uczniów z naszej szkoły, 35 z nich uzyskało tytuł Laureta i co się z tym wiąże, otrzymało indeksy na wybrane przez siebie kierunki studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1.Ania Ciuś 4A –  zarządzanie w ochronie zdrowia
2.Piotr Pabian 4A – filozofia 
3.Karolina Węgiel-Sabor 4A –etnologia i antropologia kulturowa
4.Sandra Galos 3D – zarządzanie informacją 
5.Anna Cygal 3C – chemia
6.Igor Dadak 3C – filologia portugalska
7.Aleksandra Korpas 3C – zarządzanie informacją 
8.Zuzanna Knapik 3C – REZYGNACJA
9.Jagoda Orda 3C – filologia słowiańska 
10.Marcelina Skwara 3C – zdrowie publiczne 
11.Rafał Żaba 3C –studia polsko- ukraińskie
12.Bernard Orzechowski 4O – socjologia 
13.Aleksandra Jakubek 4O – zarządzanie publiczne 
14.Weronika Ożóg 4O – fizyka
15.Miłosz Kuc 4O – dietetyka
16.Patrycja Kupczyk 4O – socjologia 
17.Bartłomiej Bodaszewski 4K – biologia 
18.Michał Łukawski 4K – biofizyka molekularna i komórkowa 
19.Jadwiga Śliwa 4K – informatyka stosowana 
20.Eryk Puchała 4K – kognitywistka
21.Marcin Krzyworzeka 4K – administracja 
22.Zuzanna Fedorowicz 4K – astronomia 
23.Justyna Sikora 4K – zarządzanie firmą, personelem, międzynarodowe 
24.Hubert Gąsienica-Mikołajczyk 4K – kulturoznawstwo międzynarodowe 
25.Agnieszka Staszel 4K – chemia medyczna 
26.Magdalena Papkiewicz  4K – REZYGNACJA
27.Julia Motyka 4K – ochrona dóbr kultury
28.Wiktoria Kowalczyk 4K – dietetyka 
29.Anna Wilk 4K – kognitywistka
30.Aleksandra Woźniak 4K – chemia 
31.Martina Lach 4K – amerykanistyka
32.Aleksandra Tyszko 4K – chemia 
33.Bartłomiej Kruczek 4K – studia euroazjatyckie 
34.Zuzanna Patyna 4K – zarządzanie kulturą i mediami
35.Natalia Dulik 4K – chemia zrównoważonego rozwoju 

Gratulujemy przyszłym studentom i życzymy dalszych sukcesów!!!!

M. Jantos 

Skip to content