Małopolska Chmura Edukacyjna – koło naukowe z przedsiębiorczości

W ramach realizacji programu koła naukowego młodzież pracowała nad uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, instytucjami otoczenia biznesu, poznali Rolę Funduszy Europejskich będących kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości. Przeprowadzili wywiad z profesorem AGH, współpracującym z instytucją otoczenia biznesu  Centrum Transferu Technologii AGH, które jest Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Na jego podstawie opracowali prezentację multimedialną zawierającą elementy wywiadu oraz informacje dotyczące Centrum Transferu Technologii.

Swoją pracę zaprezentowali na spotkaniu on- line zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny przed uczestnikami kół z innych szkół małopolski. Wraz z innymi przedstawicielami kół dyskutowali nad wynikami i ocenami poszczególnych projektów prezentowanych przez koła biorące udział w pracach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Skip to content