Zdjęcie baterii zrobione przez Hilary Halliwel

Bądź EKO – zbieraj baterie.

Z radością informujemy, że z końcem miesiąca marzec zakończyliśmy akcję BĄDŹ ECO – ZBIERAJ BATERIE. W sumie udało nam się zebrać około 40 kg zużytych baterii. W poniedziałek, 4 kwietnia, uczniowie klasy 4a i 4o – grupa religia – przygotowali baterie do transportu – DZIĘKUJEMY 🙂

Natomiast w poniedziałek, 11 kwietnia br., 3 paczki baterii zostały przekazane firmie recyklingowej REBA. Dochód z ich utylizacji wesprze TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE W LASKACH.

DZIĘKUJEMY wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły; którzy odpowiedzieli na nasz apel 🙂 Szczególne podziękowania kierujemy do:

  1. Alicji Seremak, z klasy 1b
  2. Julii Czop, z klasy 1d
  3. Agnieszki Ruczki, z klasy 1d
  4. Wiktorii Wiśniewskiej, z klasy 1d
  5. Ani Iwaniec, z klasy 3f
  6. Zosi Sadowskiej, z klasy 3e
  7. Bartka Skupień, z klasy 1a
  8. Krystiana Percik, z klasy 2a
  9. Szymona Szram, ucznia SP nr 107 w Krakowie

Jednocześnie przypominamy, że zużyte baterie i akumulatory przenośne wciąż można zostawić podpisane na portierni. Zostaną one przekazane do recyklingu w przyszłym roku. Opiekunowie SzKW 🙂

Skip to content