Małopolska Chmura Edukacyjna logotyp

Małopolska Chmura Edukacyjna – komunikat

Ze względu na § 2. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 31 stycznia 2022 do 27 lutego 2022 zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej VI będą realizowane w formie zdalnej zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do wiadomości harmonogramem.

Spotkania w ramach projektu MCHE, będą odbywały się w aplikacji ustalonej przez prowadzącego zajęcia.

Uczniowie w wyznaczonej godzinie i terminie łączą się za pomocą komunikatora na zajęcia. Przypominam o konieczności posiadania mikrofonu.

Skip to content