Logo akcji zbierania nakrętek

BĄDŹ ECO – ZBIERAJ BATERIE

Informujemy, że zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych przedłużamy do MARCA 2022 ROKU. Dziękujemy tym z Państwa (Pracownikom, Rodzicom i Uczniom) którzy już oddali baterie do utylizacji.

Zostaną one przekazane firmie recyklingowej REBA, a dochód z utylizacji wesprze TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE W LASKACH.

Zużyte baterie i akumulatory przenośne można oddawać bezpośrednio do Opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza lub zostawić podpisane na portierni.

Skip to content