„Dni Pamięci Ofiar Gestapo”

Dnia 10 września miały miejsce uroczyste obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tegoroczna edycja poświęcona została konspiracyjnej działalności Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność – Równość – Niepodległość (PPS-WRN) w Krakowie. PPS-WRN rozwijała szeroką działalność wydawniczą, przygotowywała zaplecze dla akcji partyzanckich oraz organizowała grupy bojowe do walki z niemieckim okupantem. Działalność konspiracyjna obejmowała również akcję pomocy dla więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ludności żydowskiej. W tym roku bohaterami, których wspominaliśmy w szczególny sposób byli Stefan Rzeźnik oraz hm. Wojciech Beliczyński, pseud. Wosiek. Główne obchody miały miejsce o godzinie 10. przy ulicy Pomorskiej w budynku byłej katowni Gestapo. Udział w nich wzięli m.in. Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Monika Kolasa, szef Krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał, przedstawiciele Niemiec i Słowacji, oddziały Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej. Honorowymi gośćmi były rodziny obu Bohaterów. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Edyta Mazur, Natalia Wójcik, Igor Ochmański z klasy 3L pod opieką nauczycielki historii pani Anety Polit.

Skip to content