Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3


Klasy TECHNIKUM 4-letniego


Technik Analityk

TECHNIK ANALITYK (klasa 1a)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, matematyka lub biologia.

Uczeń otrzymuje tytuł technika analityka uprawniający go do podjęcia pracy w różnych laboratoriach (chemiczne, analityczne, przemysłowe).
Języki obce: język angielski i niemiecki
Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: j. polski, biologia, chemia, matematyka.

Technik Analityk

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (klasa 1o)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia lub matematyka.

Uczeń otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska uprawniający go do podjęcia pracy między innymi w ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach unieszkodliwiania odpadów.
Języki obce: język angielski i niemiecki
Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: j. polski, biologia, chemia, matematyka.
Uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu zawodowego. Jesteśmy jednym z najlepszych techników w Małopolsce, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi.

Zyskaliśmy również uznanie Fundacji ORLEN - DAR SERCA, która wybrała nasze Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 do realizacji programu stypendialnego "Mistrzowie Chemii", ponieważ jesteśmy szkołą, która zapewnia jakość kształcenia i ogólnego rozwoju stypendystów, daje najlepszym uczniom możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań, oraz wspiera w budowaniu przyszłej ścieżki kariery naukowej i zawodowej.

Pracownie chemiczne

Sesje ekologiczne

Tu możesz zobaczyć,
czego się będziesz uczył(-a)

Powrót do strony rekrutacji