Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3


Klasy TECHNIKUM 4-letniego
Technik Analityk

TECHNIK ANALITYK (klasa 1a)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym dla absolewntów gimnazjum : chemia, matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym dla absolewntów szkoły podstawowej : chemia, matematyka

Uczeń otrzymuje tytuł technika analityka, uprawniający go do podjęcia pracy w laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, petrochemicznym oraz laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska. Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesny i profesjonalny sprzęt specjalistyczny. Przekazywana wiedza ukierunkowana jest na zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Przedmioty punktowane ze świadectwa : j. polski, biologia, chemia, matematyka.
Uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu zawodowego. Jesteśmy jednym z najlepszych techników w Małopolsce, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi.

Zyskaliśmy również uznanie Fundacji ORLEN - DAR SERCA, która wybrała nasze Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 do realizacji programu stypendialnego "Mistrzowie Chemii", ponieważ jesteśmy szkołą, która zapewnia jakość kształcenia i ogólnego rozwoju stypendystów, daje najlepszym uczniom możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań, oraz wspiera w budowaniu przyszłej ścieżki kariery naukowej i zawodowej.

Pracownie chemiczne

Sesje ekologiczne

Tu możesz zobaczyć,
czego się będziesz uczył(-a)

Powrót do strony rekrutacji