Małopolska Chmura Edukacyjna
Przedsiębiorczość koło

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie trzecich klas Technikum Chemicznego po raz kolejny mieli możliwość udziału w zajęciach z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru "Przedsiębiorczość". W tym roku uczestniczyliśmy w kołach naukowych połączonych z zajęciami online . Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) związanych z powstawaniem organizacji gospodarczych oraz o ich genezie, naturze , zmianach i sposobach działania jak również podstawowej wiedzy z zakresu budowy , funkcjonowania organizacji. Zdobyli też wiedz na temat funkcjonowania rynku , poznali podstawowe zasady zachowań podmiotów na rynku oraz relacji zachodzących między nimi.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”

Koło Biologia

W ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzone są między innymi zajęcia koła naukowe z biologii, w którym biorą udział uczennice klasy 2n. Zajęcia prowadzone są w formie połączeń on – line z opiekunem z ramienia UJ oraz zajęcia w pracowni. Uczennice wykonują samodzielnie ciekawe doświadczenia np. badanie zachodzenia procesu fotosyntezy czy wpływ różnych owoców na dojrzewanie owoców niedojrzałych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie wtedy, gdy przeprowadzone kończą się czasami niespodziewanymi rezultatami.
Martyna Sarapata
prowadzącą koło naukowe z biologii

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00|
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu: 369 865,79 zł
Kwota dofinasowania: 351 043,06 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden czterdzieści trzy zł 06/100)
Realizatorzy projektu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na Groblach 9. (tel. 012 422-96-79)
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9. (tel. 012 633-73-92)
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.(tel. 012 648 42 76)
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12. (tel. 012 422 92 31)
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego (tel. 012 637 42 91)
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24. (tel. 012 421 15 71)
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8. (tel. 012 633 11 97)
 • Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44. (tel. 012 422 32 20)
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, ul. Monte Casino 31. (tel. 012 269 15 57)
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16. (tel. 012 644 50 19)
 • Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235. (tel. 012 637 46 69)
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5. (tel. 012 422 64 43)

W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i wszystkie dokumenty projektowe.


UWAGA !!!! Rusza rekrutacja do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego, Instytucja pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego WM – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Od października ruszyła rekrutacja na zajęcia online biologia i koła naukowe z przedmiotu: biologia oraz na zajęcia w ramach koła naukowego z przedsiębiorczości
Terminy zajęć online:
biologia - środa 7.30-9.00 Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć po 10 października.
Terminy kół naukowych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczelnią wyższą. REGULAMIN REKRUTACJI W sprawach związanych z rekrutacja i realaizacją projektu nalezy kontaktowac się z Panią A. Klepka

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0409/17-00
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu: 95 723,75 zł
Kwota dofinasowania: 90 937,56 zł (dziewięćdziesiąty tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 56/100)
Realizatorzy projektu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego , ul. Studencka 12, 31-116 Kraków
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i wszystkie dokumenty projektowe.


Warsztaty letnie w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

W dniach 25 do 30 czerwca 2017 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania zrealizowano na krakowskich uczelniach warsztaty letnie dla uczniów 16 szkół ponadgimnazjalnych. 392 uczniów brało udział w zajęciach z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz przedsiębiorczości prowadzonych przez pracowników akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej. Po zajęciach na uczelniach uczestnicy warsztatów realizowali program naukowy min w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, Muzeum Zoologiczne UJ, Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


Galeria zdjęć z koła naukowego z chemii

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru Podstawy Przedsiębiorczości członkowie koła zorganizowali dnia 24.03.2017 spotkanie z przedsiębiorcą - Panem Pawłem Przewięźlikowskim, założycielem innowacyjnej firmy biotechnologicznej “Selvita”.Jest to największa firma biotechnologiczna w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Pan prezes zaprezentował czym się zajmuje jego firma i chętnie odpowiadał na zadawane przez uczniów pytania, zarówno z dziedziny chemii, jak i mechanizmu działania samej Selvity. Później członkowie koła zostali oprowadzeni po laboratoriach, gdzie mogli obejrzeć nowoczesne wyposażenie oraz zobaczyć na żywo, jak wygląda praca chemika.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Małopolska Chmura Edukacyjna

Nowa edycja

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o projekcie
Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Od 3 października ruszyła rekrutacja na zajęcia online i koła naukowe z przedmiotów:

 • chemia
 • podstawy przedsiębiorczości
Terminy zajęć online:
 • chemia czwartek 7.30-9.00
 • podstawy przedsiębiorczości piątek 7.30-9.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć po 15 października. Terminy kół naukowych w wymiarze 90 min tygodniowo ustala prowadzący zajęcia. Na zajęcia kół naukowy wybierani są uczniowie spośród uczestników zajęć online. REGULAMIN REKRUTACJI
Tekst alternatywny
Dnia 31 04.2015 w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z Podstaw Przedsiębiorczości członkowie koła zorganizowali spotkanie z przedsiębiorcą- Panem Pawłem Przewięźlikowskim, twórcą innowacyjnej firmy biotechnologicznej “Selvita”. To wydarzenie było doskonałą lekcją - przyszłych chemików, na drodze do zawodowego celu.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywnyA w ramach pilotażu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” w roku szkolnym 2014/15 w naszego technikum realizowano zajęcia on - line z chemi i matematyki oraz następujące koła naukowe

 • koło naukowe z języka angielskiego
 • koło naukowe z podstaw przedsiębiorczości realizowało projekt - Wspieranie przedsiębiorczości – analiza dostępnych projektów/ dofinansowania działalności gospodarczej .Projekty unijne – ściągnięcie ze strony Internetowej PARPu wniosku na dofinansowanie działalności innowacyjnej. Zakładanie firmy – e_Instytucje (Sąd, Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Banki).Przedsiębiorca – doświadczenia w zakresie praktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładanie firmy/ Autoprezentacja firmy .
 • koło naukowe z chemii realizowało projekt - Zaprojektowanie reakcji syntezy aspiryny
 • koło naukowe z matematyki
 • koło naukowe z biologii realizowało projekt – Badanie włosów ludzkich pod kątem obecności metali ciężkich

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywnyWakacje z Małopolską Chmurą Edukacyjną

Prawie 800 najzdolniejszych uczniów z 21 małopolskich liceów i techników przez ostatni tydzień korzystało z wakacyjnych warsztatów edukacyjnych przygotowanych dla nich przez krakowskie uczelnie wyższe. A to w ramach pilotażu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna. Na zakończenie zajęć, z młodzieżą spotkali się m.in. wicemarszałek Roman Ciepiela oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Letnie warsztaty, które odbywały się od 30 czerwca do 4 lipca 2014, to pierwszy etap pilotażu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”w której bierze udział nasza szkoła.
Małopolska Chmura Edukacyjna - zajęcia w naszej szkole.


Od października rozpoczęły się zajęcia on-line z przedmiotów chemia i matematyka w ramach projektu "MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA"
Jednocześnie działalność rozpoczęły koła naukowe, które są kontynuacją warsztatów letnich zorganizowanych w ramach projektu.
W projekcie biorą udział dwa krakowskie technika. Jednym z nich jest z TECHNIKUM CHEMICZNE I OCHRONY RODOWISKA NR 3 w Krakowie.
"Małopolska Chmura Edukacyjna" to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.
Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.