Klaster LifeScience
Kraków


Dzień Otwarty Klastra LifeScience

Zapraszamy na Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków, który odbędzie się 30 maja 2014 r. w Parku LifeScience przy ul. Bobrzyńskiego 14 - to najlepsza okazja poznania nowej oferty Klastra, spotkania Partnerów i odnowienia kontaktów. To również możliwość przedstawienia swojej instytucji i jej działań, w szczególności umożliwia przedstawienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programów regionalnych, krajowych, a także europejskich.

W programie:

  1. Nowa oferta dla Partnerów Klastra;
  2. Projekty Klastra - jak skorzystać z rezultatów i wspólnych działań;
  3. Działania i Projekty Partnerów Klastra;
  4. O Czym Warto Wiedzieć

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
http://lifescience.pl/aktualnosci/dzien-otwarty-klastra-lifescience-krakow-30-maja-2014

INFORMACJA PRASOWA

Bezpieczne Laboratorium cykl nieszablonowych szkoleń z zakresu BHP w laboratorium. Szkolenie „Bezpieczna Praca w Laboratorium” poświęcone jest tematyce bezpieczeństwa pracy przy narażeniu na czynniki chemiczne. W szczególności omówione zostaną nowości w obowiązujących aktach prawnych, zmieniających oznaczenia chemicznych, a także obowiązki prawne pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, jak również dokumentacja wymagana podczas kontroli PIP i PIS. Drugie szkolenie w cyklu dotyczy „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w laboratorium” i obejmuje m.in. zaburzenia funkcji życiowych wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi oraz podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
Szkolenia skierowane są w głównej mierze do pracowników laboratoriów, ale także do osób zainteresowanych tematyką zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z substancjami chemicznymi.
Projekt organizowany jest przez HSEC Szkolenia, firmę specjalizującą się w szkoleniach w dziedzinie BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz Klaster LifeScience Kraków, wspierający przedsiębiorczość i innowacyjność firm z branży life science w Małopolsce. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalną kadrę HSEC Szkolenia, posiadającą wieloletnie doświadczenie, oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych. Teoria przekazywana podczas seminariów poparta jest wieloma przykładami z życia oraz ćwiczeniami praktycznymi, co podnosi atrakcyjność szkolenia i skuteczność w przekazywaniu informacji. Uczestnicy mają możliwość konsultowania przypadków ze specjalistami oraz wymiany doświadczeń między sobą.

Szczegóły na stronie:bezpiecznelaboratorium.pl
oraz https://www.facebook.com/BezpieczneLaboratorium