Dlaczego warto do nas przyjść?

Przyjdź do nas bo:

 1. Jesteśmy w centrum Krakowa – masz doskonały dojazd.
 2. W szkole jest super klimat i atmosfera.
 3. Potrafimy doskonale bawić się na różnych szkolnych imprezach (pasowanie na ucznia, andrzejki, mikołajki, walentynki)
 4. Będą Cię uczyć życzliwi i profesjonalni nauczyciele.
 5. Uczestniczymy w zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego przy AGH.
 6. Pojedziesz na ciekawe wycieczki naukowe, turystyczne, zagraniczne, obozy narciarskie.
 7. Będziesz mógł uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych Krakowa.
 8. Możesz uczestniczyć w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 9. Możesz brać udział w interesujących sesjach przedmiotowych (ekologiczna, historyczna, języków obcych).
 10. Mamy zajęcia w krakowskich uczelniach wyższych (UJ, AGH).
 11. Rozwiniesz swoje zainteresowania na zajęciach i warsztatach pozalekcyjnych
 12. Praktyki zawodowe (technikum) odbędziesz w renomowanych firmach i zakładach pracy.
 13. Posiadamy doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe:
  • 4 pracownie chemiczne
  • 3 pracownie komputerowe
  • pracownię biologiczną
  • pracownię fizyczną
  • pracownię historyczna
  • pracownię geograficzną
  • pracownię matematyczną
  • pracownie językowe
 14. Mamy wielu laureatów i finalistów konkursów:
  • Wiedzy o UJ
  • Recytatorskich
  • Astronomiczno-fizycznych
  • Plastycznych
  • Historycznych
  • Ekologicznych
  • Wiedzy o Antyku i Mitologii
  • Wiedzy o Unii Europejskiej
 15. Szkoła została odznaczona:
  • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Pucharem Ministra Edukacji Narodowej za zdobycie tytułu Technik Roku
  • Statuetką „Żubra” – Młodzież dla ochrony środowiska przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
  • Pucharem Prezydenta Miasta Krakowa za działalność ekologiczną
Powrót do strony rekrutacji